معنی و ترجمه کلمه درد دندان به انگلیسی درد دندان یعنی چه

درد دندان

toothache

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها