معنی و ترجمه کلمه درد زایمان به انگلیسی درد زایمان یعنی چه

درد زایمان

labor
labour
travail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها