معنی و ترجمه کلمه درد سخت به انگلیسی درد سخت یعنی چه

درد سخت

gripe
pang
strain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها