معنی و ترجمه کلمه درد عصبى به انگلیسی درد عصبى یعنی چه

درد عصبى

neuralgia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها