معنی و ترجمه کلمه درد عصب سه قلو به انگلیسی درد عصب سه قلو یعنی چه

درد عصب سه قلو

trigeminal neuralgia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها