معنی و ترجمه کلمه درد عصب نسایى به انگلیسی درد عصب نسایى یعنی چه

درد عصب نسایى

sciatica

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها