معنی و ترجمه کلمه درد عضله به انگلیسی درد عضله یعنی چه

درد عضله

myalgia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها