معنی و ترجمه کلمه درد ماهیچه به انگلیسی درد ماهیچه یعنی چه

درد ماهیچه

myalgia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها