معنی و ترجمه کلمه درد معده به انگلیسی درد معده یعنی چه

درد معده

collywobbles
stomachache

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها