معنی و ترجمه کلمه درد ناک به انگلیسی درد ناک یعنی چه

درد ناک

detrimental

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها