معنی و ترجمه کلمه درد کردن به انگلیسی درد کردن یعنی چه

درد کردن

ache
acheake
shoot
stound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها