معنی و ترجمه کلمه درد کشیدن به انگلیسی درد کشیدن یعنی چه

درد کشیدن

pain
thraw
travail
twinge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها