معنی و ترجمه کلمه درد گرفتن به انگلیسی درد گرفتن یعنی چه

درد گرفتن

ache
acheake

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها