معنی و ترجمه کلمه درد گوش به انگلیسی درد گوش یعنی چه

درد گوش

earache

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها