معنی و ترجمه کلمه درد یا کسالتى داشتن به انگلیسی درد یا کسالتى داشتن یعنی چه

درد یا کسالتى داشتن

ail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها