معنی و ترجمه کلمه درد به انگلیسی درد یعنی چه

درد

acheake
affliction
agony
ailment
distress
dregs
pain
pang
shoot
stound
teen
thraw

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها