معنی و ترجمه کلمه درراه به انگلیسی درراه یعنی چه

درراه

enroute
toward
towards

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها