معنی و ترجمه کلمه دررفتگى به انگلیسی دررفتگى یعنی چه

دررفتگى

dislocation
disposition

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها