معنی و ترجمه کلمه درزمره ادبیات باستانى در آوردن به انگلیسی درزمره ادبیات باستانى در آوردن یعنی چه

درزمره ادبیات باستانى در آوردن

classicize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها