معنی و ترجمه کلمه درزمره مقدسان شمردن به انگلیسی درزمره مقدسان شمردن یعنی چه

درزمره مقدسان شمردن

canonize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها