معنی و ترجمه کلمه درزى به انگلیسی درزى یعنی چه

درزى

commisural
sutural

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها