معنی و ترجمه کلمه درزپیدا کردن به انگلیسی درزپیدا کردن یعنی چه

درزپیدا کردن

chink

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها