معنی و ترجمه کلمه درزگیرى کردن به انگلیسی درزگیرى کردن یعنی چه

درزگیرى کردن

lute
seal
seamster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها