معنی و ترجمه کلمه درزگیر به انگلیسی درزگیر یعنی چه

درزگیر

flashing
seamer
seamster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها