معنی و ترجمه کلمه درز تویى به انگلیسی درز تویى یعنی چه

درز تویى

inseam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها