معنی و ترجمه کلمه درز دادن به انگلیسی درز دادن یعنی چه

درز دادن

seam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها