معنی و ترجمه کلمه درز شلوار به انگلیسی درز شلوار یعنی چه

درز شلوار

inseam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها