معنی و ترجمه کلمه درز یا راه گرفتن به انگلیسی درز یا راه گرفتن یعنی چه

درز یا راه گرفتن

blind

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها