معنی و ترجمه کلمه درز به انگلیسی درز یعنی چه

درز

chine
commissure
crevice
fisure
flaw
gap
interstice
peephole
seam
slit
suture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها