معنی و ترجمه کلمه درستى به انگلیسی درستى یعنی چه

درستى

accuracy
correctitude
correctness
exactitude
exactness
honesty
integrity
justice
legitimacy
precision
rectitude
trueness
truth
validation
validity
wholeness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها