معنی و ترجمه کلمه درستکارى به انگلیسی درستکارى یعنی چه

درستکارى

honesty
rectitude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها