معنی و ترجمه کلمه درستکار به انگلیسی درستکار یعنی چه

درستکار

right
upright


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها