معنی و ترجمه کلمه درست ادا نشده به انگلیسی درست ادا نشده یعنی چه

درست ادا نشده

inarticulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها