معنی و ترجمه کلمه درست تعریف شده به انگلیسی درست تعریف شده یعنی چه

درست تعریف شده

clear cut

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها