معنی و ترجمه کلمه درست شدن به انگلیسی درست شدن یعنی چه

درست شدن

get up
right

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها