معنی و ترجمه کلمه درست شکل به خود نگرفته به انگلیسی درست شکل به خود نگرفته یعنی چه

درست شکل به خود نگرفته

unlicked

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها