معنی و ترجمه کلمه درست نشدنى به انگلیسی درست نشدنى یعنی چه

درست نشدنى

incorrigible
irreclaimable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها