معنی و ترجمه کلمه درست کردن موى سر به انگلیسی درست کردن موى سر یعنی چه

درست کردن موى سر

dress

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها