معنی و ترجمه کلمه درست کننده به انگلیسی درست کننده یعنی چه

درست کننده

formative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها