معنی و ترجمه کلمه درسطح بالا به انگلیسی درسطح بالا یعنی چه

درسطح بالا

sophisticated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها