معنی و ترجمه کلمه درشال پیچیدن به انگلیسی درشال پیچیدن یعنی چه

درشال پیچیدن

scarf

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها