معنی و ترجمه کلمه درشت اعلان به انگلیسی درشت اعلان یعنی چه

درشت اعلان

macro declaration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها