معنی و ترجمه کلمه درشت باران به انگلیسی درشت باران یعنی چه

درشت باران

shower

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها