معنی و ترجمه کلمه درشت بافت به انگلیسی درشت بافت یعنی چه

درشت بافت

gross

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها