معنی و ترجمه کلمه درشت برنامه نویسى به انگلیسی درشت برنامه نویسى یعنی چه

درشت برنامه نویسى

macroprogramming

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها