معنی و ترجمه کلمه درشت دستور آمیخته باب به انگلیسی درشت دستور آمیخته باب یعنی چه

درشت دستور آمیخته باب

mixed mode macro

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها