معنی و ترجمه کلمه درشت دستور به انگلیسی درشت دستور یعنی چه

درشت دستور

macro
macro instruction
macroinstruction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها