معنی و ترجمه کلمه درشت فراخوان به انگلیسی درشت فراخوان یعنی چه

درشت فراخوان

macro call

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها