معنی و ترجمه کلمه درشت نشان دادن به انگلیسی درشت نشان دادن یعنی چه

درشت نشان دادن

greaten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها