معنی و ترجمه کلمه درشت نمود به انگلیسی درشت نمود یعنی چه

درشت نمود

macroscopic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها